MSJ Psykoterapi

KBT och Psykoterapi för dig i närheten av Alingsås och Lerum

Välkommen till mig på MSJ Psykoterapi för KBT-psykoterapi eller stödjande samtal i Alingsås. Grundsynen inom KBT är att människan är en helhet med kropp, själ och medvetande och att varje människa är unik. Inom KBT har man stor tillit till människans förmåga att genom nya insikter och kunskaper kunna göra goda val och förändra tankar och beteende som inte är konstruktiva.

Eftersom min mottagning ligger i Alingsås finns jag tillgänglig för er i närheten, bland annat för er i Lerum med omnejd. Vare sig du behöver mycket eller lite hjälp ställer jag gärna upp, omfattningen av hjälpen spelar ingen roll för mig. Det som spelar roll är att du ska få den bästa möjliga hjälpen för just ditt problem. 

Nedstämd/deprimerad

Om du känner dig nedstämd och orkeslös varje dag under mer än två veckor och tappat lusten till sådant du vanligtvis brukar tycka om att göra, kan du blivit deprimerad. En depression kan beskrivas som att man är upptagen av negativa tankar om sig själv, det kan kännas meningslöst att umgås med andra och även framtiden kan kännas meningslös. Du kanske inte längre kan ta dig för sådant du brukade tycka om att göra. Ungefär var fjärde person upplever en depression någon gång under livet.

Orolig/ha ångest

Om du har en känsla av obehag och oro som känns i kroppen, tankar om att hemska saker kan komma att hända, rädslor som styr din vardag, då kan det handla om ångest. Upplevelsen av ångest kan vara en naturlig reaktion på verklig stress, men kan också vara reaktion på föreställda hot som du själv känner dig för svag att hantera.

Fobier

Om du har en rädsla och oro för speciella situationer tex sociala sammanhang, där du kan dra till dig andras uppmärksamhet så kan det beskrivas som Social Fobi. Vid dessa situationer kan du få starka ångestreaktioner. Det finns också specifika fobier som fobier för djur tex spindelfobi. Även för naturlig miljö tex fobi för höjder, för omständigheter tex flygfobi etc. KBT är en mycket framgångsrik form av behandling av ovanstående.

Behandling

KBT-terapi

KBT-terapi inleds med ett eller några samtal då vi fokuserar på vad det är som gör att du sökt hjälp just nu och vad du vill ha hjälp med.

Därefter kommer vi överens om form, innehåll och fokus för terapin. Längden på samtalen är 50 minuter.

KBT-terapi är en samling komplexa behandlingsmetoder för olika problem/diagnoser. KBT vilar på en vetenskaplig och humanistisk grund. Terapeuten bemöter klienten med respekt, medkänsla och strävar efter jämlikhet och samarbete under terapin.

 Under KBT-terapi arbetar man med att bryta onda cirklar som vidmakthåller tex Social Fobi. Man får successivt exponeras för de situationer som väcker oro/ångest. Exponeringen gör att ångesten minskar efter hand om han/hon återkommande och tillräckligt länge stannar kvar i situationen. Man får också lära sig tekniker att hantera ångest. Dessa tekniker använder du när du exponeras för situationer som väcker oro/ångest. Under KBT-terapi arbetar man också med destruktiva tankar.

Krisbearbetning

Under livet utsätts vi alla för svåra händelser och kriser såsom separation, skilsmässa, närståendes dödsfall, sjukdom hos dig själv, sjukdom hos närstående, arbetslöshet. Vid en kris kan du komma i kontakt med tidigare påfrestningar. I dessa situationer kan det vara till hjälp att samtala med någon för att få möjlighet att förstå och hantera svåra situationer som uppkommit. En bearbetad kris leder till nya insikter och att du utvecklas som person.

Mindfulness

Mindfulness är att styra hela sin uppmärksamhet till nuet och att genom alla sinnen vara vaken för det som är i nuet utan att döma det.Den praktiska innebörden i begreppet är egentligen att på alla sätt vi kan, med hjälp av syn, hörsel, smak och känsel , stanna upp, fokusera och låta sinnet fyllas av stunden och det som pågår i den. Det innebär också att vara uppmärksam och öppen för det som är, oavsett om det skapar behag eller obehag. Genom Mindfulness blir du friare att välja hur du vill agera på det som händer i kroppen, med känslor och i tankarna. Mindfulness kan läras in som alla andra färdigheter, men vi blir aldrig ”fullärda”. Det kräver träning och åter träning.

Stödjande samtal

Stödjande samtal kan hjälpa dig som behöver någon som lyssnar på dig och hjälper dig att utveckla egna strategier om hur du praktiskt kan gå till väga och vilken hjälp du kan söka.

Om mig/kontakt

Genom mina 9 års erfarenhet med arbete inom KBT-terapi med både vuxna och ungdomar kan jag hjälpa dig i närheten av Alingsås och Lerum. Jag har jobbat med KBT-terapi på vårdcentral och som skolkurator. Min inriktning är individuella behandlingar.

Jag är socionom och legitimerad psykoterapeut. Har Steg 1 i KBT-terapi.

Marie Stjerna Jonsson
Boka tid 


Jag är socionom och legitimerad psykoterapeut. Har Steg 1 i KBT-terapi.Telefon: 0735 35 22 18
E-post: Skicka ett mail
Mottagning finns centralt i Alingsås på Lt2
Lilla torget 2
441 30 Alingsås